Looking for more resources for supporting parents during COVID-19? Visit the Start Talking Now Facebook page.

Latest News

You are here

Home » Communities » Latest News » Latest News

Read this page in English.

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần của chúng ta và nhất là đối với thanh thiếu niên. Vì bộ não của các em vẫn còn đang phát triển và các em chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên tất cả những cảm xúc các em đang trải qua — buồn bã, tức giận, căng thẳng và cô lập — mạnh mẽ hơn người khác. Nghiên cứu cho thấy rằng trong đại dịch COVID-19, thanh thiếu niên là đối tượng có các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu từ mức trung bình đến nghiêm trọng nhiều nhất (Mental Health America). Hơn một nửa số thanh thiếu niên cho biết các em có ý nghĩ tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong... read more