Looking for more resources for supporting parents during COVID-19? Visit the Start Talking Now Facebook page.

พ่อแม่และผู้ปกครอง

You are here

Home » พ่อแม่และผู้ปกครอง

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นภาษาไทย

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจของบุตรหลานวัยรุ่นของคุณเกี่ยวกับยาเสพติด

มีอิทธิพลมากยิ่งกว่าเพื่อน ยิ่งกว่าคนมีชื่อเสียง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เด็กวัยรุ่นควรได้รับฟังเรื่องราวที่ไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชา แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดอื่น ๆ จากคุณ และเพื่อให้เด็กวัยรุ่นได้เรียนรู้ที่จะเลือกสิ่งที่ดีต่อตนเอง ตลอดจนหาหนทางที่ถูกต้องในการรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

การพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในการแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ ตั้งความคาดหวัง และช่วยให้บุตรหลานของคุณปลอดภัยและมีสุขภาพดี การสนทนาอาจเป็นการพูดคุยสั้น ๆ และเป็นกันเองขณะที่คุณใช้เวลากับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณ ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่บุตรหลานวัยรุ่นของคุณอาจมีเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และกัญชา เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการพูดคุยกัน แต่ละคนล้วนแตกต่างกันไป ฉะนั้นโปรดอย่าลืมที่จะปรับเปลี่ยนคำตอบตามมุมมองและประสบการณ์ของคุณ การพูดคุยแบบส่วนตัวและจริงใจจะส่งผลกระทบที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นไปอีก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือคุณในการพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่น มีดังนี้

เคล็ดลับสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ใช้เวลากับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณ พูดคุยกันบ่อย ๆ และทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกัน

คุณสามารถช่วยให้บุตรหลานวัยรุ่นของคุณหลีกเลี่ยงให้ห่างจากกัญชา แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดอื่น ๆ ได้หากคุณสร้างความผูกพัน จำกัดขอบเขต และสอดส่องดูแลอยู่เสมอ

สร้างความผูกพันใกล้ชิด

เด็กวัยรุ่นมีแนวโน้มน้อยลงในการดื่มหรือใช้กัญชาหรือยาเสพติดอื่น ๆ เมื่อพ่อแม่และ/หรือผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต และเมื่อเด็กรู้สึกใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถเพิ่มความผูกพันในครอบครัวได้โดย

 • ใช้เวลาพูดคุยส่วนตัวกับลูกอย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน
 • ทำกิจกรรมสนุกสนานด้วยกัน
 • ให้คำติชมเชิงบวกเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้องที่ลูกของคุณเลือก
 • รับประทานอาหารร่วมกัน

จำกัดขอบเขตที่ชัดเจน

ตั้งกฎที่ชัดเจนตั้งแต่เนิ่น ๆ มีความสม่ำเสมอ และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวบ่อยครั้ง คุณสามารถจำกัดขอบเขตได้โดย

 • พูดคุยเป็นประจำเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณ
 • ใช้การทำโทษที่ยุติธรรมและเสมอต้นเสมอปลายทุกครั้งที่มีการฝ่าฝืนกฎ
 • ช่วยให้ลูกของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ
 • ช่วยลูกของคุณฝึกฝนวิธีปฏิเสธยาเสพติด

สอดส่องดูแลปฏิสัมพันธ์

ควรรู้เสมอว่าบุตรหลานวัยรุ่นของคุณกำลังทำอะไร ไปไหน และใช้เวลากับใคร ช่วยวางแผนกิจกรรมที่สนุกและปลอดภัย และอย่าลืมถาม 5 คำถามต่อไปนี้

 • จะไปไหน
 • จะทำอะไร
 • จะไปกับใคร
 • จะกลับบ้านกี่โมง
 • จะมีแอลกอฮอล์ กัญชา หรือยาเสพติดอื่น ๆ หรือไม่

ความเสี่ยงของการใช้แอลกอฮอล์ กัญชา และยาเสพติดอื่น ๆ ในผู้เยาว์คืออะไร

การใช้แอลกอฮอล์ กัญชา และยาเสพติดอื่น ๆ ในวัยเยาว์ทำให้เด็กวัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะเสพติดสูงขึ้น รวมถึงมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ มีการเรียนตกต่ำ และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพจำกัดเพราะถูกจับกุมและไม่มีทักษะความรู้ การใช้กัญชา แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ นั้น

 • อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กวัยรุ่น แอลกอฮอล์ กัญชา และยาเสพติดอื่น ๆ อาจทำให้สมองส่วนที่ควบคุมการประสานการเคลื่อนไหวร่างกาย ความยับยั้งชั่งใจ ความจำ การเรียนรู้ และวิจารณญาณบกพร่อง เนื่องจากสมองของเด็กวัยรุ่นกำลังพัฒนา จึงเกิดความเสี่ยงมากขึ้นต่อผล กระทบดังกล่าว
 • อาจนำไปสู่การเสพติด เด็กที่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 15 ปี มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่มากขึ้นถึง 4 เท่า และเด็กที่เริ่มใช้กัญชาก่อนอายุ 18 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้มีปัญหาเสพติดกัญชามากขึ้น 4 ถึง 7 เท่ากว่าผู้ที่ใช้กัญชาในวัยหลังจากนั้น
 • เกี่ยวข้องกับสามสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กวัยรุ่น ได้แก่ อุบัติเหตุ (รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์และการจมน้ำ) ฆาตกรรม และการฆ่าตัวตาย

เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้สารเสพติดในผู้เยาว์

พัฒนาอุปนิสัยสุขภาพที่ดีร่วมกัน

ช่วยให้บุตรหลานวัยรุ่นของคุณสร้างอุปนิสัยสุขภาพที่ดี ตั้งเป้าหมาย และฝึกฝนวิธีการในการรับมือที่ถูกต้อง

 • ตั้งเป้าหมาย: การตั้งเป้าหมายจะทำให้คนเรารู้สึกมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และช่วยให้มุ่งหวังอนาคตที่ดี ปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่การรับมือจะง่ายขึ้นหาก มองโลกในแง่ดีถึงโอกาสในอนาคต พูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณว่าอยากทำอะไรในอนาคต และช่วยพวกเขาวางแผน
 • สร้างอุปนิสัยสุขภาพที่ดี: การรับประทานอาหารที่ดี การนอนหลับอย่างเพียงพอ และการออกกำลังกาย จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและอารมณ์ได้ ควรสร้างกรอบ (เช่น รับประทานอาหารให้ตรงเวลา) ซึ่งจะเป็นการช่วยฝึกอุปนิสัยสุขภาพที่ดี และพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณว่าเหตุใดอุปนิสัยสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ช่วยกันวางแผนวิธีเพื่อเสริมสร้างและฝึกอุปนิสัยสุขภาพที่ดี
 • สร้างทักษะการรับมือ: สิ่งสำคัญสำหรับเด็กวัยรุ่นคือ การหากิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล ควรร่วมกันหาทางทำกิจกรรมเหล่านี้กับบุตรหลานวัยรุ่นของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการขว้างลูกบอลในสนามหลังบ้านหลังอาหารเย็น เดินเล่นในละแวกบ้าน ทำงานศิลปะ หรือแค่การนับ 1 ถึง 10 และหายใจลึก ๆ เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ดั่งใจ

ขอความช่วยเหลือ

คุณสามารถขอความช่วยเหลือให้บุตรหลานวัยรุ่นและตัวคุณเองได้! แหล่งข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้มี TSR 711 (บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและทางการพูด) และบริการด้านภาษา

 • Teen Link เป็นสายด่วนช่วยเหลือฟรีซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลลับที่เด็กวัยรุ่นสามารถติดต่อได้โดยการโทรศัพท์ การส่งข้อความ หรือการแชทกับเจ้าหน้าที่วัยรุ่นที่ผ่านการอบรมได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก บุตรหลานวัยรุ่นของคุณสามารถพูดคุยปรึกษาความในใจได้ สนับสนุนให้บุตรหลานวัยรุ่นโทรศัพท์ ส่งข้อความ หรือแชทมาที่หมายเลข 1-866-TEENLINK (833-6546) ผู้ใหญ่ก็สามารถโทรศัพท์ไปที่ Teen Link เพื่อพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการใช้สารเสพติดได้เช่นกัน โปรดไปที่ www.teenlink.org เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • Washington Recovery Help Line เป็นสายด่วนช่วยเหลือซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลลับและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดและปัญหาทางสุขภาพจิต โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-866-789-1511 หรือไปที่ WARecoveryHelpLine.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • Washington Listens ให้ความช่วยเหลือผู้ที่รู้สึกเศร้า วิตกกังวล หรือเครียด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก และวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก โปรดไปที่พอร์ทัล Washington Listens สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม