Looking for more resources for supporting parents during COVID-19? Visit the Start Talking Now Facebook page.

Latest News

You are here

Home » Communities » Latest News » Latest News

Read this page in English.

Malaki ang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa ating pangkaisipang kalusugan, at ang mga teenager ay lalo nang naaapektohan nito. Dahil nagdi-develop pa lamang ang kanilang mga utak, at kakaunti pa lamang ang kanilang mga nararanasan sa buhay, ang lahat ng mga emosyon na kanilang nararamdaman, katulad ng kalungkutan, galit, stress, at isolation, ay mas matindi. Ayon sa research, mas malamang na magkakaroon ng mga banayad hanggang malubhang sintomas ng depression o anxiety (pagkabalisa) ang mga teenager sa panahon ng pandemya ng COVID-19 (Mental Health America). Mahigit sa kalahati ng mga teenager ang... read more